Αθανασία Σ. Χατζησωτηρίου

Η Αθανασία Χατζησωτηρίου γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και αποφοίτησε από τη Νομική σχολή του πανεπιστημίου της Κομοτηνής το έτος 2013. Το έτος 2015 απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. . Από το έτος 2016 είναι Δικηγόρος στην δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.» ενώ οι τομείς ενδιαφέροντος της αφορούν το αστικό, το αστικό δικονομικό και το τραπεζικό δίκαιο.

Λοιποί Σύνδεσμοι