Δανάη Γ. Τσάκαλου

Αποφοίτησε απ’ τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Συνεργάζεται με τη Δικηγορική εταιρεία «ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» απ’ τον Οκτώβριο του 2014. Έχει λάβει συμμετοχή ως βουλευτής στο 1ο «Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων» και στο Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (EuropaS). Ενδιαφέρεται κυρίως για το εμπορικό και το ποινικό δίκαιο με έμφαση στη διαιτησία και στο οικονομικό έγκλημα.

Λοιποί Σύνδεσμοι