Δήμητρα Γ. Κωνσταντοπούλου

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εν συνεχεία εξειδικεύτηκε στο Ποινικό Δίκαιο. Είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασχολείται με ευρύ φάσμα υποθέσεων τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο, ιδίως Ποινικό, Αστικό, Εμπορικό και Διοικητικό Δίκαιο.

Λοιποί Σύνδεσμοι