Αικατερίνη Ι. Πετρά

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εν συνεχεία εξειδικεύτηκε στο Φορολογικό Δίκαιο, συνεχίζοντας τις σπουδές της στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συνεργάζεται με τη Δικηγορική Εταιρεία «Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες» από το έτος 2009, απασχολούμενη με ευρύ φάσμα υποθέσεων δικαστικών όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, ιδίως Φορολογικού, Διοικητικού, Τραπεζικού και Εμπορικού Δικαίου, δικαίου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λοιποί Σύνδεσμοι