Θωμάς Λ. Αποστολίδης

O Θωμάς Λ. Αποστολίδης γεννήθηκε το 1987, στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor σε δύο διαφορετικά πεδία, τη Νομική και την Επιστήμη των Υλικών.

Επιτυχημένα ενεργός στα δύο πεδία σπουδών του, χάρη στην έμφυτη τάση του προς το «επιχειρείν», με μοντέρνα προσέγγιση, στην ομαδικότητα και στα ηγετικά στοιχεία, χαρακτηρίζεται από πάθος για συνεχή εξέλιξη και αποτελεσματική επικοινωνία.

Δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στον χώρο των επιχειρήσεων, και ως εκ τούτου εστιάζει το ενδιαφέρον του και τις γνώσεις του σε θέματα που αφορούν το ευρύτερο φάσμα του εμπορικού δικαίου και εν γένει τα διάφορα νομικά ζητούμενα που πλαισιώνουν τις ανάγκες του σύγχρονου «επιχειρείν»..

Βρίσκεται στο δυναμικό της Δικηγορικής Εταιρείας “Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες”, από το 2012 ως Σύμβουλος Οικονομικών & Διοίκησης και πλέον και ως ενεργό μέλος της νομικής ομάδας.

Λοιποί Σύνδεσμοι