• Bginternal

    Δημοσιεύσεις

Επικούρηση : Κατάργηση της τριμερούς εκπροσώπησης

Δεν ταιριάζουν τυμπανοκρουσίες για το νέο Ταμείο (ΤΕΚΑ), κεφαλαιοποιητικού συστήματος ασφάλισης.

Ορισμένα σοβαρά αρνητικά στοιχεία συνοδεύουν τη θεσμοθέτησή του.

α. Καταργείται η τριμερής εκπροσώπηση στη Διοίκηση του νέου Ταμείου.

Εργοδότες και εργαζόμενοι που συνθέτουν το κεφάλαιο του Ταμείου με τις εισφορές τους, αποκλείονται από τη διαχείριση του κεφαλαίου τους.

Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες της Ε.Ε., η τριμερής εκπροσώπηση είναι βασικός θεσμός για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής,  του ελέγχου και της λογοδοσίας.

β. Καταργείται ο θεσμός της αλληλεγγύης των γενεών, που αποτελεί βασική αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και του διανεμητικού συστήματος.

γ.Το νέο Ταμείο Επικούρησης, μπορεί να διατηρεί τον δημόσιο χαρακτήρα, αφού το κράτος εγγυάται το κεφάλαιο των εισφορών για τον κάθε ασφαλισμένο, αλλά θα είναι εκτεθειμένο διαρκώς στις δυνάμεις της αγοράς, των επενδυτικών προγραμμάτων. Η κρίση του 2008 και 2009, όπως και οι περικοπές των ομολόγων προδιαθέτουν τους ασφαλισμένους αρνητικά.

δ. Η συνεισφορά του 1% από τις εισφορές των ασφαλισμένων, για τη λειτουργία του ταμείου είναι μια αδικαιολόγητη, αρνητική ρύθμιση αφαίρεσης εισοδήματος. Εξάλλου, αφού το ΤΕΚΑ είναι Ν.Π.Δ.Δ. δεν είναι ορθό και δίκαιο να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι τη λειτουργία του.

ε. Το ΤΕΚΑ, ως νέο Ταμείο ανεξάρτητο από το e – ΕΦΚΑ, σηματοδοτεί ένα νέο στοιχείο «διάσπασης» της οργανωτικής ενότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

Το κόστος λειτουργίας του για μια 5ετία αναλαμβάνει το κράτος με νέες προσλήψεις, νέες επιτροπές και σίγουρα με σημαντικό οικονομικό κόστος.

στ. Το κόστος του ελλείμματος που θα δημιουργηθεί με την ωρίμαση του συστήματος (ΤΕΚΑ) το 2070, υπολογίζεται στα 56 δισ. και ασφαλώς αυτό θα το αναλάβει το κράτος και οι φορολογούμενοι.

η. Οι «πανηγυρισμοί», ότι ο «προσωπικός κουμπαράς», του κάθε ασφαλισμένου στο ΤΕΚΑ, θα δημιουργήσει υψηλά κέρδη, είναι ασφαλώς πρόωροι και αβέβαιοι απέναντι σε ασταθείς αγορές. Ο ισχυρισμός ότι, τα συστήματα του Βορρά απέδωσαν καλά αποτελέσματα (Σουηδία, Δανία κ.α) δεν διασφαλίζει το ίδιο αποτέλεσμα, σε μια οικονομία όπως η δική μας, με τεράστιο βάρος κρατικών δανείων.

Δέον προς τούτο να μην «ωραιοποιούμε» τις δυνάμεις της αγοράς.

θ. Η αναφορά στην ευρωπαϊκή εμπειρία των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων, δεν διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο και μάλιστα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο να μην είναι υποχρεωτική η ένταξη των νέων ασφαλισμένων στο ΤΕΚΑ, αλλά προαιρετική.

Πολλά κεφαλαιοποιητικά συστήματα στην Ευρώπη έχουν προαιρετικό χαρακτήρα και όχι υποχρεωτικό.

Στον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί είναι χρήσιμο να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς ακρότητες και μονολόγους.

Το ΤΕΚΑ, δεν συμβάλει ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα στη βιωσιμότητα του βασικού διανεμητικού συστήματος της σύνταξης, αφού καταργείται η αλληλεγγύη των γενεών, αφήνοντας  πίσω μεγάλα ελλείμματα και το Ταμείο ανεξαρτητοποιείται στη λειτουργία του από το e – ΕΦΚΑ.

  • Οι αναλογιστικές μελέτες, ότι τα κεφάλαια του ΤΕΚΑ, μακροπρόθεσμα θα συνεισφέρουν στη δημόσια οικονομία και την ανάπτυξη και μάλιστα σε βάθος χρόνου 25 και 30 χρόνων πιστεύω ότι δεν έχουν αξιοπιστία.
  • Ο σχεδιασμός του ΤΕΚΑ, ως κεφαλαιοποιητικό σύστημα, βασίζεται στην εξέλιξη και τους κινδύνους της αγοράς και αντιπαραβάλλεται με το διανεμητικό σύστημα ότι είναι εκτεθειμένο στο δημογραφικό και στο τεράστιο μέγεθος της ανεργίας.
  • Πέραν των ιδεολογικών απόψεων, που δικαίως δύναται να ακουσθούν, το ζητούμενο είναι κάθε μεταρρύθμιση στον χώρο της ασφάλισης να διασφαλίζει μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση στους ασφαλισμένους. Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό η ένταξη στο ΤΕΚΑ να ήταν προαιρετική και όχι υποχρεωτική, για να γίνει σεβαστή, η ελεύθερη βούληση των νέων ασφαλισμένων, που ένας μεγάλος αριθμός, με τις ευέλικτες μορφές εργασίας αντιμετωπίζει πραγματικά έναν μεγάλο Γολγοθά.

Οι κριτικές αυτές απόψεις μας, στοχεύουν στο να γίνει ουσιαστικός, κοινωνικός διάλογος και όχι κάποια είδους πολιτικής αντιπολίτευσης.

Η Διοίκηση έχει τουλάχιστον υποχρέωση να μην καταργήσει την τριμερή εκπροσώπηση στη Διοίκηση του ΤΕΚΑ, θεσμός που αποτελεί τον πυρήνα του κοινωνικού κράτους δικαίου. Είναι επίσης επιβεβλημένο σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, η ένταξη να μην είναι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική και για τους νέους ασφαλισμένους,

Λοιποί Σύνδεσμοι