• Bginternal

    Δημοσιεύσεις

Συντάξεις: Πάμε ΒαλκάνιαΓια αλλού σκοπεύσαμε, αλλά αλλού οι κυβερνώντες και τα Μνημόνια μας πάνε. Στοχεύσαμε από τη δεκαετία του ’80 να συγκλίνουν οι μισθοί και οι συντάξεις με το μέσο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Αντισταθείτε στην παρακμή.

Για αλλού σκοπεύσαμε, αλλά αλλού οι κυβερνώντες και τα Μνημόνια μας πάνε. Στοχεύσαμε από τη δεκαετία του ’80 να συγκλίνουν οι μισθοί και οι συντάξεις με το μέσο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μέχρι το 2010 πραγματικά οι μισθολογικές και οι συνταξιουχικές αποδοχές βρίσκονταν σε ικανοποιητικό επίπεδο παρά τις ανισότητες και τις αδικίες, που το ίδιο το σύστημα είχε.

Από το 2010 το 1ο Μνημόνιο με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, έφερε μειώσεις της τάξης από 12% μέχρι και 24% σε μισθούς και συντάξεις. Το 2012 το 2ο Μνημόνιο, ειδικότερα οι νόμοι 4051/2012&  4093/12, έφεραν χιονοστιβάδα μειώσεων στις συντάξεις και τους μισθούς καταργώντας ολοσχερώς  τον 13ο και 14ο μισθό – σύνταξη.

Στη χιονοστιβάδα των μειώσεων οι αποφάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο Στρασβούργο (που είχε την τιμή η δικηγορική μας εταιρία να υπερασπισθεί τους φορείς που προσέφυγαν (οργανώσεις από ΑΤΕ, ΗΣΑΠ, ΔΕΠΑ, ΠΟΠΣ…) έβαλαν φραγμό στα μέτρα λιτότητας (Βλ. Λουκάς Θ.  Αποστολίδης , Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης στην Ελλάδα της Κρίσης – Κοινωνικοί και Δικαστικοί Αγώνες, εκδόσεις Παπαζήση).

Ακολούθησαν οι γνωμοδοτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αποφάσεις του ΣτΕ (2287/2015 & 2288/2015) που ενέκριναν αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ν. 4051/2012 & 4093/2012. Η κυβέρνηση ακόμη και σήμερα αρνείται να τις εφαρμόσει και εκατοντάδες συνταξιούχοι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη.

Το 2015 έρχονται οι σκληρές διατάξεις του 3ου Μνημονίου και ακολουθούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016 (επαναοριοθέτηση της κύριας και επικουρικής σύνταξης, νέες μειώσεις στην επικουρική σύνταξη). Για την αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του ν. 4387/2016   που προέβλεψαν επαναοριοθέτηση της κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και νέες μειώσεις στην καταβολή της επικουρικής σύνταξης έχουν ασκηθεί αιτήσεις ακυρώσεως από μία σειρά συνταξιουχικών οργανώσεων, η συζήτηση των οποίων έχει εισαχθεί στην Ολ. του ΣτΕ για τις 7 Απριλίου του έτους 2017. Προσφεύγουμε επίσης στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο Στρασβούργο για να βάλουμε φραγμό στον κατήφορο της λιτότητας.

 Στο οργανωτικό επίπεδο το ΕΦΚΑ εκφράζει μία ολοκληρωτική γραφειοκρατική αντίληψη της δομής και λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος.

  • Οι μειώσεις στους νέους συνταξιούχους από 1/7/2016 κυμαίνονται από 32% έως και 54% λαμβάνοντας υπόψη τις περικοπές σε κύρια σύνταξη  - επικούριση – εφάπαξ.
  • Ο φορολογικό – εισπρακτικός χαρακτήρας του κυριολεκτικά «δημεύει» τα μικρομεσαία εισοδήματα των ελευθεροεπαγγελματιών στον επιστημονικό και παραγωγικό χώρο.

Οι στόχοι είναι προφανείς. Το βιοτικό επίπεδο εργαζομένων – συνταξιούχων και της μεσαίας παραγωγικής τάξης, οδηγείται στο επίπεδο των γειτονικών μας χωρών των Βαλκανίων. Ο παραγωγικός και κοινωνικός ιστός της Ελλάδας κατακερματίζεται και η φτώχεια και η ανεργία συνεχώς κτυπάνε καινούρια νοικοκυριά.

Σ’ αυτό τον κατήφορο της φτωχοποίησης έχουμε όλοι μας χρέος να αντισταθούμε. Κοινωνικά, Πολιτικά, Νομικά να αντισταθούμε στην παρακμή. Να μην ανεχθούμε τη «βαλκανοποίηση» της ζωής μας.

Δυστυχώς η ανημπόρια της πολιτικής εξουσίας να δώσει λύσεις στις ανάγκες των πολιτών και της χώρας, στέλνει όλα τα μεγάλα θέματα για επίλυση στη Δικαιοσύνη. Πέραν από τους κοινωνικούς αγώνες εργαζομένων – συνταξιούχων- επαγγελματιών κ.α. για την προάσπιση μιας αξιοπρεπούς ζωής το μοναδικό καταφύγιο έχει απομείνει η Δικαιοσύνη. Αλλά και οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν εφαρμόζονται. Γνωρίζουμε όλοι μας τι γίνεται με τους ενστόλους. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι αποφάσεις της Ολ. του ΣτΕ δεν εφαρμόζονται.

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι γνωρίζουν ότι τίποτα δεν χαρίζεται τα πάντα κατακτώνται με ενέργειες και συμμετοχή για να αλλάξουμε τη ζωή μας να αντισταθούμε στη «βαλκανοποίηση» της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα μας.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση οι δικαστικές προσφυγές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

  • Να εφαρμοσθεί η απόφαση του ΣτΕ 2015 που ενέκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις των ν. 4051/2012 &  ν. 4093.12 και την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης.
  • Να καταργηθούν οι διατάξεις για τους νέους συνταξιούχους που ισχύουν από 1/7/2015 και φθάνουν οι μειώσεις στο 30% και πλέον.
  • Να καταργηθούν ή να αμβλυνθούν οι δυσβάσταχτες εισφορές  στους ελευθεροεπαγγελματίες που μαζί με τις φορολογικές επιβαρύνσεις οδηγούν κυριολεκτικά σε δήμευση των περιουσιακών στοιχείων σ’ αυτούς που αγωνίζονταν για την Παραγωγική και Δημιουργική Ελλάδα και για μία Αξιοπρεπή Ζωή.

Βασιλόπουλος Βασίλειος,

Δικηγόρος Παρ΄ Εφέταις  ,

Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας

Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες

Λοιποί Σύνδεσμοι