• Bginternal

    Δημοσιεύσεις

Προσφυγές στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

Η δικηγορική εταιρεία «ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» προσέφυγε πρόσφατα εκ νέου με δύο Συλλογικές Προσφυγές κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για λογαριασμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ και της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Σημειωτέον ότι η δικηγορική μας εταιρεία είχε προσφύγει και στο παρελθόν ενώπιον της Επιτροπής, με τις υπ’ αριθ. 76-80/2011 προσφυγές, εκπροσωπώντας την πλειοψηφία των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των συνταξιούχων και εργαζομένων (ΓΣΣΕ , ΑΔΕΔΥ , ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ΟΜΥΛΕ ) προσβάλλοντας τους πρώτους μνημονιακούς νόμους (νόμοι 3845/2010, 3847/2010, 3863/2010, 3865/2010, 3896/2011, 4024/2011 & 4093/2012) και επέτυχε καταδίκη της Ελλάδας, για παραβιάσεις σχετικά με το δικαίωμα των συνταξιούχων και εργαζομένων σε αξιοπρεπή διαβίωση, ειδικά λόγω των περικοπών!

Το σκεπτικό των ανωτέρω αποφάσεων επί των προσφυγών, υιοθέτησε το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις της Ολομέλειάς του, την υπ’ αριθ. 2287/2015 και την υπ’ αριθ. 2288/2015, με τις οποίες ρητά έκρινε ότι οι περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 στις συντάξεις είναι αντισυνταγματικές. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά έθιξε και κατέγραψε ρητά την υποχρέωση της Πολιτείας να διατηρεί τα επίπεδα συντάξεων σε αξιοπρεπή επίπεδα, και ειδικά σε επίπεδα διαβίωσης και όχι επιβίωσης! Το αποτέλεσμα της άσκησης προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής για την παράβαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, έδωσε άλλη πνοή στον τρόπο που τόσο η Διοίκηση όσο και τα Ελληνικά Δικαστήρια ερμηνεύουν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και στο επίπεδο διαβίωσης, αποτελώντας ένα πρώτο ανάχωμα στη επιδείνωση της Κοινωνικής Ασφάλειας στην χώρα μας.

Με τις νέες προσφυγές που συντάχθηκαν και κατατέθηκαν από το γραφείο μας προσβάλλονται διατάξεις των νόμων 4336/14-08-2015, 4387/12-05-2016 και 4472/19-05-2017, με τις οποίες επιχειρείται μια νέα προσπάθεια υποβάθμισης της κοινωνικής ασφάλειας κατά παράβαση των όσων επιτάσσουν οι αποφάσεις της Επιτροπής, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και πολύ πρόσφατα και η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της απόφασής της για την Εισφορά Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων. Και όλα αυτά ενώ το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με τον νόμο 4359/2016 (ΦΕΚ 5 A'/20.01.2016) επικύρωσε τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Στρασβούργο το 1996!

Ειδικότερα με τις ανωτέρω αναφερόμενες νέες προσφυγές θίγονται ενώπιον της Επιτροπή τα ακόλουθα ζητήματα : α) Η εισαγωγή της Εθνικής Σύνταξης και της Ανταποδοτικής ως στοιχεία της κύριας Σύνταξης και ουσιαστική άρνηση της εγγυητικής ευθύνης της Πολιτείας για κοινωνική ασφάλεια, β) Οι νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, γ) Η λήψη υπόψη των αντισυνταγματικών περικοπών των ν.4051/2012 και ν.4093/2012 κατά τον επαναϋπολογισμό των κύριων και επικουρικών συντάξεων, δ) Η ουσιαστική κατάργηση των συντάξεων ένεκα θανάτου ε) Η κατάργηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) σταδιακά από τον Ιούνιο του 2016 ως τον Δεκέμβριο του 2019 και στ) Η αποδυνάμωση της πολύτεκνης οικογένειας με την κατάργηση επιδομάτων, την επιβολή νέων φόρων, περικοπών καθώς και ειδικών προνομίων για γονείς και για τέκνα.

Το νέο status quo που επιχειρείται να δημιουργηθεί γύρω από την κοινωνική ασφάλεια παραβιάζει συνταγματικές και διεθνείς υποχρεώσεις της Ελληνικής Πολιτείας και για τις οποίες η ίδια φέρει σοβαρές ευθύνες. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη αναλαμβάνουν να εγκαθιδρύσουν και να συντηρήσουν ένα θεσμικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε ικανοποιητικό επίπεδο και να καταβάλουν προσπάθειες για την προοδευτική βελτίωση του. Η εκτίμηση της κατάστασης στο εκάστοτε κράτος ως προς τους περιορισμούς στις διαθέσιμες παροχές γίνεται από την Επιτροπή για την ερμηνεία του άρθρου 12 του Ε.Κ.Χ. σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και τα οποία προκύπτουν και από την Απόφαση επί της προσφυγής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά Ελλάδος, 7.12.2012 «α) τη φύση των αλλαγών, β) τους λόγους των αλλαγών και το πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής στην οποία είναι ενσωματωμένες, γ) τη βαρύτητα των εισαγόμενων αλλαγών, δ) την ανάγκη της μεταρρύθμισης και την καταλληλότητά της για την αντιμετώπιση της κατάστασης από την οποία προέκυψε (επιδιωκόμενοι στόχοι), ε) την ύπαρξη μέτρων κοινωνικής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ως αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών και στ) τα αποτελέσματα των αλλαγών αυτών.»

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Επιτροπή, κατά τη θέσπιση διατάξεων που περιορίζουν τα προβλεπόμενα στο Χάρτη δικαιώματα, τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν σύμφωνα με το άρθρο 31 αυτού ότι οι μειώσεις ή οι περιορισμοί είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία για την προστασία της δημόσιας τάξης, της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας υγείας ή των ηθών .Ακόμη και αν λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης ενός συμβαλλόμενου κράτους είναι αδύνατο αυτό να διατηρήσει το καθεστώς κοινωνικής ασφάλειας στο επίπεδο το οποίο είχε προηγουμένως επιτευχθεί, θα πρέπει το κράτος αυτό να προσπαθήσει να διατηρήσει αυτό το καθεστώς σε ικανοποιητικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των δικαιούχων του συστήματος και το ατομικό δικαίωμα του καθενός να ωφεληθεί πραγματικά από το δικαίωμά του στην κοινωνική ασφάλεια .

Στο πνεύμα υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων και σε συνέχεια των δικαστικών αγώνων που είχαν σαν αποτέλεσμα αφενός την καταδίκη της Ελληνικής Πολιτείας για τις πρώτες μνημονιακές ρυθμίσεις αφετέρου την διάπλαση ελληνικής νομολογία των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων, η δικηγορική μας εταιρεία επιχειρεί ακόμα μια φορά να καταδείξει τις νομοθετικές αβελτηρίες και να επιτύχει την διάσωση των κοινωνικών κεκτημένων από την νέα μνημονιακή λαίλαπα.

Θεωρούμε ιδιαιτέρως σημαντικό το γεγονός της κατάθεσης των εν λόγω Συλλογικών Προσφυγών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, καθώς αυτές θα αποτελέσουν πρόκριμα ενόψει της συζήτησης της συνταγματικότητας των διατάξεων του νόμου 4387/2016 που θέσπισαν και νέες περικοπές στις συντάξεις, η οποία θα λάβει χώρα στις 6 Οκτωβρίου 2017 ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Λοιποί Σύνδεσμοι