• Bginternal

    Δημοσιεύσεις

Η επιστροφή των εισφορών

Αγαπητοί  συνταξιούχοι,

Η Δικηγορική μας Εταιρεία δραστηριοποιείται όλα αυτά τα έτη στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, εργαζόμενων και συνταξιούχων , τα οποία ειδικά τα τελευταία έτη , από το 2010 και έπειτα έχουν συρρικνωθεί σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε παρασταθεί και εκπροσωπήσει τις μεγαλύτερες συνταξιουχικές οργανώσεις σε όλες τις δίκες που έχουν πραγματοποιηθεί ενώπιον του ΣτΕ και αφορούν την ακύρωση των διατάξεων των μνημονιακών νόμων . Παράλληλα προσφύγαμε και στην επιτροπή ευρωπαϊκών και κοινωνικών δικαιωμάτων καταγγέλλοντας την Ελληνική Πολιτεία για την συνεχή και χωρίς όριο μείωση των συνταξιουχικών αποδοχών επιτυγχάνοντας την έκδοση αποφάσεων καταδικαστικών για την Ελληνική Πολιτεία.
Στα πλαίσια αυτά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια σημαντική εξέλιξη που σημειώθηκε πρόσφατα στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πολιτεία και ειδικότερα η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας  αναγνωρίζοντας τον άδικο και παράνομο τρόπο παρακράτησης της εισφοράς υπέρ του κλάδου υγείας , έλαβε την απόφαση να επιστρέψει στους συνταξιούχους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης τα αναδρομικά που προκύπτουν εκ της ανωτέρω αιτίας.
Ειδικότερα στις 22.11.2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4501/2017 (ΦΕΚ Α’ 178/22.11.2017) «Διανομή κοινωνικού μερίσματος και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 2 του οποίου «Επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης» προβλέπεται ότι «Ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α' 226), 4051/2012 (Α' 40) και 4093/2012 (Α' 222) και της κοινής υπουργικής απόφασης 476/2012 (Β' 499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017». Πρόκειται σίγουρα για μια σημαντική εξέλιξη αφού έτσι διορθώνεται μια μακροχρόνια αδικία εις βάρος των συνταξιούχων. Ο δικαστικός όμως αγώνας δεν σταματάει εδώ !!  καθώς  με την παρ.31  του ν. 4334/2015 η εισφορά για τον κλάδο υγείας στην κύρια σύνταξη αυξήθηκε από 4% σε 6%. Συγκεκριμένα στην εν λόγω παράγραφο αναφέρεται ότι «31.Από 01.07.2015 οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώνονται σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις». Eπίσης  δικαστική διεκδίκηση θα πρέπει να υπάρξει και σχετικά με το ύψος των αναδρομικών που θα λάβουν οι συνταξιούχοι  στις περιπτώσεις εκείνες που τα ποσά των αναδρομικών δεν ανταποκρίνονται με τις πραγματικές κρατήσεις.
Παράλληλα με το εδ.2ο της ανωτέρω παραγράφου  θεσπίστηκε για πρώτη φορά εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις επικουρικές συντάξεις που ρητά  ορίστηκε ότι αυτή παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις. 
Πρόκειται για μια άδικη και παράλογη αύξηση του ποσοστού παρακράτησης της  εισφοράς  υπέρ του κλάδου υγείας για τις συντάξεις , η οποία ουσιαστικά δεν συνιστά τίποτα άλλο από μια εκ νέου συρρίκνωση- ισόβιο
χαράτσι 6% στις ήδη  χαμηλές συνταξιουχικές  αποδοχές. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι, τα Ασφαλιστικά Ταμεία παρακρατούν παρανόμως το μεγαλύτερο μέρος του τεράστιου αυτού ποσού, αντί να τα αποδίδουν στον ΕΟΠΥΥ, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Οργανισμός σε εξώδικο που απέστειλε πρόσφατα στα πέντε μεγαλύτερα εξ αυτών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ)!
Πρόκειται για ισόβιο χαράτσι υπέρ υγείας που επιβλήθηκε  σε εκατομμύρια συνταξιούχων και ασφαλισμένων, με το οποίο  ουσιαστικά μεταφέρεται  το συνολικό κόστος της περίθαλψης στους ίδιους!!
Στο πλαίσιο αυτό η Δικηγορική μας εταιρεία έχει ήδη ασκήσει αγωγές τόσο για τον παράνομο τρόπο παρακράτησης της εισφοράς υπέρ υγείας όσο και για την αύξηση αυτής από 4% σε 6% στην κύρια σύνταξη καθώς και για την επιβολή 6% εισφοράς υπέρ υγείας και στην επικουρική σύνταξη. Θεωρούμε ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ευδοκίμησης του εν λόγω δικαστικού αγώνα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δικηγορική μας Εταιρεία (τηλ. 210-3619650,3610116).

Λοιποί Σύνδεσμοι