Σχολιασμός των ισχυρισμών του Δημοσίου για τους συνταξιούχους

Το δικηγορικό γραφείο με την υπ’ αριθμ 165/2018 προσφυγή στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη εκπροσωπώντας μεγάλες συνταξιουχικές οργανώσεις, αιτήθηκε από την Επιτροπή να κρίνει  ότι ο  ν. 4387/2016 και ο ν. 4472/2017 παραβιάζουν το άρθρο 12 παρ. 2 και 3 του Ε.Κ.Χ. και οδηγούν σε φτωχοποίηση μεγάλο πληθυσμό συνταξιούχων.

More