ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στο ελληνικό δίκαιο υπάρχει πληθώρα νομοθετημάτων σχετικά με την προστασία της μητρότητας, που επιτρέπουν στην έγκυο εργαζόμενη να συνδυάσει την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, χωρίς να στερηθεί τίποτα από τα δύο.  Ο νομοθέτης υιοθέτησε ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας των εγκύων εργαζομένων, οι οποίες συνοπτικά είναι οι κάτωθι: 

More

Εργασιακό προφίλ "αλά καρτ"

Σφοδρές οι αντιπαραθέσεις στη Βουλή, σχετικά με το εργασιακό νομοσχέδιο. Ορισμένες διαπιστώσεις είναι απαραίτητες για να εξετάσουμε ποιο είναι πραγματικά το διακύβευμα.

More

Συνταξιούχοι του Δημοσίου με το βλέμμα στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αξιώσεις τους

Με την υπ’ αριθμ. 1218/2021 απόφαση του τέταρτου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παραπέμπονται προδικαστικά ερωτήματα, που αφορούν σημαντικές αποζημιωτικές αξιώσεις συνταξιούχων του Δημοσίου. Προδικαστικά ερωτήματα όπως:

More