Δελτίο Τύπου - Δικαίωση συνταξιούχων για τη διακοπή επικούρησης

Η Δικηγορική μας εταιρεία, σημείωσε μια σημαντική δικαστική επιτυχία, αφού το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό την επταμελή του Σύνθεση, έκρινε αμετάκλητα ότι η διακοπή της χορήγησης της επικουρικής σύνταξης σε χιλιάδες συνταξιούχους του ΕΛΕΜ (συνταξιούχοι του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ) είναι παράνομη. Δικαιώνεται έτσι ένας μακρόχρονος δικαστικός αγώνας που ξεκίνησε από το έτος 2014, ότε και το Δ.Σ του τ. ΕΤΕΑ, αποφάσισε τη διακοπή της χορήγησης της επικουρικής σύνταξης, στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, με την εσφαλμένη θεώρηση, όπως κρίθηκε με την απόφαση του ΣτΕ, ότι σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 10 του κανονισμού του ΕΛΕΜ, η επικουρική σύνταξη που χορηγούσε ο ΕΛΕΜ έχει δήθεν ημερομηνία λήξης, ισόχρονη με τη χρονική διάρκεια καταβολής εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου προς τον ΕΛΕΜ.

More

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στο ελληνικό δίκαιο υπάρχει πληθώρα νομοθετημάτων σχετικά με την προστασία της μητρότητας, που επιτρέπουν στην έγκυο εργαζόμενη να συνδυάσει την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, χωρίς να στερηθεί τίποτα από τα δύο.  Ο νομοθέτης υιοθέτησε ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας των εγκύων εργαζομένων, οι οποίες συνοπτικά είναι οι κάτωθι: 

More

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ανέμεναν 2.500.000 συνταξιούχοι τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για να χορηγηθούν σε όλους τα αναδρομικά επικούρησης και δώρων, καθώς και οι όποιες αυξήσεις να μην καλυφθούν από την προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Δυστυχώς η επόμενη μέρα, μας θύμισε τη ρήση « Της Άρτας το γεφύρι ολημερίς το χτίζανε το βράδυ, γκρεμιζότανε». Από το 2012 έως σήμερα κλείνουμε μια δεκαετία δικαστικών αγώνων και έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.

More

Συνταξιούχοι του Δημοσίου με το βλέμμα στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αξιώσεις τους

Με την υπ’ αριθμ. 1218/2021 απόφαση του τέταρτου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παραπέμπονται προδικαστικά ερωτήματα, που αφορούν σημαντικές αποζημιωτικές αξιώσεις συνταξιούχων του Δημοσίου. Προδικαστικά ερωτήματα όπως:

More