Περίληψη αποφάσεων ΣτΕ Ολ 616-618/2021

Διακοπή προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα (άρθρο 72 παρ. 11 εδ. γ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – ν. 4174/2013).

More

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με τη συμμετοχή δικηγόρων στην έκδοση συντάξεων

Επί του νομοσχεδίου, που αναμένεται να εκδοθεί, αναφορικά με τη συμμετοχή δικηγόρων στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων, σας παραθέτουμε την από 22-04-2021 ανακοίνωση της Συντοντιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων:

More

Εργασιακό Νομοσχέδιο: Το πνεύμα και οι ρυθμίσεις

Το πνεύμα και οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, διαμορφώνουν ένα νέο  ατομικό εργασιακό μοντέλο, με συνέπειες στη νομική προστασία του συλλογικού εργατικού δικαίου (σύμβαση και διαβούλευση, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων), στην άσκηση των δικαιωμάτων (απεργία) και στην αυτονομία των συνδικάτων.

More

Αντισυνταγματική η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα

Με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 244/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ως αντίθετη με το Σύνταγμα η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) , που είχε θεσπιστεί με το άρθρο 11 του ν.3865/2010 & άρθρο 38 του ν.3863/2010 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.13 του ν.4002/2011. Ειδικότερα κρίθηκε ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων είναι αντίθετη με το άρθρο 4 παρ.5 του Συντάγματος (αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη) καθώς και το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος (αρχή της αναλογικότητας).

More