• Εταιρεία

    Η Εταιρεία

Η Εταιρεία μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την καλύτερη δυνατή, άμεση και αποτελεσματική υπεράσπιση των συμφερόντων των πελατών της με υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές, εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες. Η συνεργασία της Εταιρίας μας με καθηγητές υψηλού επιστημονικού κύρους, διασφαλίζει ακόμη περισσότερο την ποιότητα των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών.

Η διαβούλευση ως άμεσο μέσο επίλυσης αστικών, τραπεζικών, ασφαλιστικών και εμπορικών διαφορών είναι στη φιλοσοφία της Εταιρείας. Το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό μας εγγυάται την άμεση και αποτελεσματική επίλυση της επίδικης διαφοράς των πελατών της. Ο νέος αυτός θεσμός της συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών με τη διαμεσολάβηση έχει νομοθετική θεσμοθέτηση και στη χώρα μας και λειτουργεί με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Το εκτεταμένο δίκτυο των συνεργατών μας πανελλαδικά ανταποκρίνεται άμεσα σε συμβουλευτικό και δικαστικό επίπεδο σε κάθε νομική διαφορά, ή συμβουλή που έχουν ανάγκη οι πελάτες μας.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία με εξιδεικευμένους συνεργάτες παρέχει τις υπηρεσίες της σε πλήθος συνδικαλιστικών και επαγγελματικών ενώσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεργάζεται ως νομικός σύμβουλος με τα Επιμελητήρια, Μ.Μ.Ε. και μεγάλες Εταιρείες σε ζητήματα σχέσεων με το δημόσιο, τις τράπεζες καθώς και με επενδυτικά προγράμματα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, τα φορολογικά ζητήματα και χρηματοδοτήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως και η ρύθμιση των κόκκινων δανείων αποτελούν  καθημερινή ενασχόληση της Εταιρείας μας με έναν σημαντικό αριθμό πελατών μας.  Η συνεργασία μας με το ΣΟΛ και την εξειδικευμένη Εταιρεία FORIN στα φορολογικά θέματα, εγγυώνται την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών μας.

Η Εταιρεία μας έχει δώσει σημαντικές, δικαστικές μάχες για την προάσπιση της συνταγματικής νομιμότητας και της κανονικότητας της λειτουργίας της Πολιτείας μας, ιδιαίτερα την περίοδο της επιβολής των μνημονιακών ρυθμίσεων σε όλα τα ανώτερα δικαστήρια της χώρας μας: (ΣτΕ, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την Επιτροπή  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο Στρασβούργο).

Λοιποί Σύνδεσμοι