Βασίλειος Τ. Βασιλόπουλος

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και εν συνεχεία εξειδικεύτηκε στο Εργατικό Δίκαιο , στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και στο Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο.

Ασκεί δικηγορία από το έτος 2006. Συνεργάζεται με τη Δικηγορική Εταιρεία «Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες» από το έτος 2007, απασχολούμενος με ευρύ φάσμα υποθέσεων δικαστικών όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, ιδίως Εργατικού, Διοικητικού και Αστικού Δικαίου.

Λοιποί Σύνδεσμοι